|
Bahasa Melayu
|

Pendaftaran Pengguna (Orang Awam)

Permohonan Akaun Pengguna
* Jenis Pengenalan Diri
* No. Kad Pengenalan
Seperti dalam Kad Pengenalan tanpa "-"
* No. Pasport
* Nama Pemohon
* Emel Pemohon

Alamat emel tidak boleh ditukar selepas akaun berjaya didaftarkan. Pastikan emel utama digunakan.
* Negara Pengeluar Pasport
* Negeri Lesen Dipohon
* Muat Naik Salinan Pasport
Muka surat depan pasport yang mengandungi maklumat pemegang pasport dan gambar.
* Muat naik Salinan Permit Kerja
* Teks Pengesahan
Masukkan Kod di Bawah

Kurang jelas? Tukar perkataan